IMG

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบ Admission คลิกที่นี่ ( .pdf)

     ประกาศมหาวิทยาลัยสำหรับประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบ Admission ขอให้ยืนยันสิทธิรายงานตัวและชำระเงิน ในวันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2565

     ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน กรอกเลขที่บัตรประชาชน
IMG
IMG

เข้าสู่ระบบยืนยันการรายงานตัว