IMG

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     รอบสมัครระหว่างวันที่ 15 - 29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผล 9 ธันวาคม 2564

     รอบสมัครระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2564 ประกาศผล 24 ธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 5)

     รอบสมัครระหว่างวันที่ 15 - 29 ธันวาคม 2564 ประกาศผล 10 มกราคม 2565 (ครั้งที่ 6)

     รอบสมัครระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 19 มกราคม 2565 ประกาศผล 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 7)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 - 6 คลิกที่นี่ ( .pdf)
     กรอกเลขที่บัตรประชาชน

ขั้นตอนการยืนยันรายงานตัว

แนวปฏิบัติการยื่นเอกสารรายงานตัว

เข้าสู่ระบบยืนยันการรายงานตัว