เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ที่ จันทรเกษม
   01001  จันทรา-กาญจนาภิเษก
   01002  อาคาร 2
   01003  อาคาร 3
   01004  อาคาร 4
   01005  อาคารมานิจชุมสาย
   01006  อาคาร 6
   01007  อาคารเกษตรและชีวภาพ
   01008  รพ.สัตว์ 1
   01009  อาคาร 9
   01010  อนุบาลสาธิต
   01011  อาคาร 11
   01012  อาคาร 12
   01013  อาคาร 13
   01014  วิทยบริการ
   01015  อาคาร 15 (คหกรรม)
   01016  อาคาร 16 (โรงยิม)
   01017  อาคาร 17
   01018  แปรรูปอาหาร
   01019  สระว่ายน้ำ
   01020  สนามฟุตบอล
   01021  สนามตะกร้อ
   01022  สนามบาส
   01023  สนามเทนนิส
   01025  อาคาร 31
   01026  อาคาร 26
   01027  อาคาร 27
   01028  อาคาร 28
   01029  อาคาร 29
   01030  รพ.สัตว์ 2(หน้ามหาวิทยาลัย)
   01031  อาคาร 3/1
   01032  อาคาร 3(คอม)
   01033  ช.บริหาร
   01034  โรงเรือน
   01035  สนามวอลเลย์บอล
   01036  หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย
   01037  อาคาร32
   01038  สนามกีฬาในร่ม
   01039  สนามกรีฑา
   01040  อาคาร 34
   01041  อาคาร 33
   01042  อาคาร 3/2
   01043  อาคาร 36
   01091  อาคาร 9/1
   01100  ออนไลน์
ที่ จันทรเกษม-ชัยนาท
   07000  นอกสถานที่
   07001  อาคาร1
   07002  อาคาร2
   07003อาคาร3
   07004  อาคาร4
ที่
   03001  สหพานิชย์
   03002รัตน์โกสิน
ที่
   04001  ศูนย์มีนบุรี
   04002  อาคาร2
ที่ จันทรเกษม-สาธิต อนุบาล
   0111จันทรา-กาญจนาภิเษก
ที่ มหาวิทยาลัยทดสอบระบบ
   1234  ทดสอบระบบ 1234
   6510001วิชั่นเน็ต
   9001  ทดสอบระบบ 9001
   9651  อาคารเอ
   9658  อาคารทดสอบ 9
   9659รวมใจ

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071