ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การยื่นและรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 1/2564 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2564
 2.ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ส่งเอกสารรายงานตัว (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2564
 3.ประกาศด่วน กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนเทอม 1/2564 ผ่านธนาคารไม่ได้ (ด่วนที่สุด)
วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ให้นักศึกษาเข้าระบบบริการการศึกษา เลือก ที่ เมนูผลการลงทะเบียน เลือกเทอม 1/2564 แล้ว ดาวน์โหลด pdf `เพื่อชำระเงิน ผ่าน แอพธนาคาร หรือธนาคาร

หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเพิ่มติมสามารถสอบถามได้ที่ FB: กองคลัง https://web.facebook.com/FinancialDivisionCRU
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2564
 4.การยื่นและรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา ในเดือนตุลาคม (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2564
 5.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 2/2563 (ด่วนที่สุด)
การแก้ผลการเรียน I ของภาคเรียน ที่ 2/2563
1. ภาคนอกเวลาราชการ สามารถแก้ไขและคณะคีย์ control code ภายในวันที่ 27 ก.ค. 2564
2. ภาคปกติสามารถแก้ไขและคณะคีย์ control code ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 2564
หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   งานทะเบียนประวัติและประเมินผล   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2564
 6.งานบริการออนไลน์ (ด่วนที่สุด)
บริการ 1 ติดต่อสอบถามสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคลิกที่นี่
บริการ 2 ขอเอกสารออนไลน์ สำหรับขอทรานสคริป ใบรับรองสำคัญต่าง ๆคลิกที่นี่
บริการ 3 การขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่
บริการ 4 รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่คลิกที่นี่
บริการ 5 ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรับสมัคร บริการสมัครเรียน บันทึกข้อมูลส่วนตัว ตอบปัญหา และชำระเงินค่าเทอมนักศึกษาใหม่
line id : cruadmission
บริการ 6 ขอพักการเรียน/รักษาสภาพออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรักษาสภาพคลิกที่นี่
บริการ 7 คำร้องลงทะเบียน/ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนคลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2564
 7.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 1/2563 (ด่วนที่สุด)
การแก้ผลการเรียน I ของภาคเรียน ที่ 1/2563 สามารถแก้ไขและคณะคีย์ control code ได้ถึง 19 กรกฏาคม 2564 สำหรับเด็ก ปี 1 - 3 แต่ปี 4 ให้แก้ได้ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเท่านั้น หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2564
 8. การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนที่สุด)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
 9.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555
 10.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 1/2562-3/2562 (ด่วนมาก)
สำหรับการแก้เกรดแก้ I, FM ออนไลน์ เทอม 1/2562 -3/2562 สามารถแก้ไขและส่ง control code ได้ถึงวันที่ 10 ม..ค. 64 หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2563