ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การส่งเอกสารการศึกษาทางไปรษณีย์ (ด่วนที่สุด)
เนื่องด้วยไปรษณีย์สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปิดให้บริการในวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยจึงสามารถจัดส่งเอกสารการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2564
 2.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 2/2563 (ด่วนที่สุด)
การแก้ผลการเรียน I ของภาคเรียน ที่ 2/2563
1. ภาคนอกเวลาราชการ สามารถแก้ไขและคณะคีย์ control code ภายในวันที่ 27 ก.ค. 2564
2. ภาคปกติสามารถแก้ไขและคณะคีย์ control code ภายในวันที่ 13 ธ.ค. 2564
หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   งานทะเบียนประวัติและประเมินผล   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2564
 3.การยื่นและรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียน 3/2563 (ด่วนที่สุด)
คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 4 สิงหาคม 2564
- ขอรับใบทรานสริปได้ วันที่ 5 สิงหาคม 2564
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 19 สิงหาคม 2564
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 20 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ : 1นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 3/2563 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายใน 20 กรกฎาคม 2564 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2564
 4.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 1/2563 (ด่วนที่สุด)
การแก้ผลการเรียน I ของภาคเรียน ที่ 1/2563 สามารถแก้ไขและคณะคีย์ control code ได้ถึง 19 กรกฏาคม 2564 สำหรับเด็ก ปี 1 - 3 แต่ปี 4 ให้แก้ได้ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเท่านั้น หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2564
 5. การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนที่สุด)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
 6.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555
 7.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 1/2562-3/2562 (ด่วนมาก)
สำหรับการแก้เกรดแก้ I, FM ออนไลน์ เทอม 1/2562 -3/2562 สามารถแก้ไขและส่ง control code ได้ถึงวันที่ 10 ม..ค. 64 หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2563