ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 /2565 และ 3/2565 (ด่วนที่สุด)
การแก้ผลการเรียน I, FM ของภาคเรียนที่ 2 /2565 และ 3/2565 สามารถแก้ไขเกรดและคณะคีย์ control code ได้ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2566
 2.การยื่นและรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 1/ 2566 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 3.ขั้นตอนการขอรับปริญญาบัตร (สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) (ด่วนที่สุด)
ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
แบบฟอร์มขอรับใบปริญญาบัตร ดูที่นี่
ติดตามเลขพัสดุการจัดส่งใบปริญญาบัตร ดูที่นี่
สำหรับบัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 19 มกราคม 2566 เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2565
 4.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555
 5.CRU ACAD App ครบ จบ ใน App เดียว (ด่วนมาก)
เริ่มใช้งานจริงวันที่ 18 เมษายน 2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2565
 6.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์
นักศึกษาสามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้ที่นี่Download File
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2552