ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.ประชาสัมพันธ์วิธีการส่งคำร้องต่าง ๆ และจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน/คำร้องขาดแคลนทุนทรัพย์ คลิกที่นี่
1. คำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเรียนส่งได้ที่เพจวิชาการของแต่ละคณะ
- คณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ หรือ ช่องทางไลน์ คลิกที่นี่
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกที่นี่
-คณะศึกษาศาสตร์ คลิกที่นี่
-คณะวิทยาการจัดการ คลิกที่นี่
- วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก

- สำนักงาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คลิกที่นี่
2. คำร้องขอเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง สามารถส่งได้ที่เพจติดตามผลลงทะเบียน มรภ.จันทรเกษมคลิกที่นี่
หมายเหตุ
 • เอกสารขาดแคลนทุนทรัพย์กรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน แสกนเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น ไม่เช่นนั้นคำร้องนั้นจะถือว่าไม่สมบูรณ์
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการฯ   วันที่ประกาศ   2 มกราคม 2564
   2.จัดการเรียนการสอน Online วิชา GE (ด่วนที่สุด)
  อ้างอิงจากประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม!!!
  เรื่อง... มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9)
  ข้อที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2/2563 จัดการเรียนการสอน Online ทุกระดับ *ตั้งแต่วันที่ 4-17 ม.ค. 64
  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน Online ทุกระดับเป็นไปตามประกาศ จึงขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2563
  Link :คลิกที่นี่ เข้ากลุ่มไลน์ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อนัดหมายการเรียนการสอนกับอาจารย์ผู้สอนต่อไป
  หากมีประกาศหรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  **หมายเหตุ:สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebookสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ธันวาคม 2563
   3.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID (ด่วนที่สุด)
  หรือคลิกที่นี่
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2563
   4. การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนที่สุด)
  เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
   5.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
  ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
  ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555
   6.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 1/2562-3/2562 (ด่วนมาก)
  สำหรับการแก้เกรดแก้ I, FM ออนไลน์ เทอม 1/2562 -3/2562 สามารถแก้ไขและส่ง control code ได้ถึงวันที่ 10 ม..ค. 64 หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2563
  เลื่อนอ่านสักนิด