เมนูหลัก

   
ข่าวประกาศ
   ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 2/2566 สำหรับนักศึกษา ค.บ. (ด่วนที่สุด)
คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 24 เมษายน 2567
- ขอใบผลการเรียนแบบสำเร็จการศึกษา 29 เมษายน 2567
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 26 เมษายน 2567
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 2/2566 (เฉพาะ ค.บ.) คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2567
 2.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2566 (ด่วนที่สุด)
การแก้ผลการเรียน I, FM ของภาคเรียนที่ 1/2566 สามารถแก้ไขเกรดและคณะคีย์ control code ได้ถึง 22 เมษายน 2567 หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2567
 3.กำหนดการเปิดเทอม 3/2566 และเพิ่ม - ถอนรายวิชา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2567
 4.การยื่นและรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/ 2566 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2567
 5.จบการศึกษาได้ เอกสารอะไรบ้าง (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2567
 6.การยื่นและรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 1/ 2566 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 7.ขั้นตอนการขอรับปริญญาบัตร (สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) (ด่วนที่สุด)
ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
แบบฟอร์มขอรับใบปริญญาบัตร ดูที่นี่
ติดตามเลขพัสดุการจัดส่งใบปริญญาบัตร ดูที่นี่
สำหรับบัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 19 มกราคม 2566 เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2565
 8.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555
 9.CRU ACAD App ครบ จบ ใน App เดียว (ด่วนมาก)
เริ่มใช้งานจริงวันที่ 18 เมษายน 2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2565
 10.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์
นักศึกษาสามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้ที่นี่Download File
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2552

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071