เมนูหลัก

   
ข่าวประกาศ
   ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามี่ส่งเอกสารการรายงานตัวหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และยังไม่มีตารางเรียน ขอให้ตรวจสอบตารางเรียนอีกครั้งวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ: การส่งสแกนเอกสารต้องให้เห็นวันสำเร็จการศึกษา และชื่อนักศึกษาที่ชัดเจน
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 2.การยื่นและการรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาเทอม 3/2564 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   งานทะเบียนปละประเมินผล   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2565
 3.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 1/2564 (ด่วนที่สุด)
การแก้ผลการเรียน I, FM ของภาคเรียน ที่ 1/2564 มีการขยายเวลาการแก้ไขเกรด สามารถแก้ไขและคณะคีย์ control code ได้ถึง 21 พฤศจิกายน 2565 หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2565
 4.CRU ACAD App ครบ จบ ใน App เดียว (ด่วนที่สุด)
เริ่มใช้งานจริงวันที่ 18 เมษายน 2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2565
 5.วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน (ด่วนที่สุด)
1.เลือกที่ เมนูภาระค่าใช้จ่าย-->พิมพ์ใบชำระเงิน (ค่าแรกเข้า ค่าเทอม..) โหลดใบชำระเงิน-->สแกนจ่ายด้วยแอพ หรือพิมพ์ใบชำระเงินไปที่ธนาคาร
2. หรือ เลือกที่เมนู ผลการลงทะเบียน เลือก ที่สัญลักษณ์ pdf ดำเนินการชำระเงินเหมือนข้อ 1
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2565
 6.งานบริการออนไลน์ (ด่วนที่สุด)
บริการ 1 ติดต่อสอบถามสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคลิกที่นี่
บริการ 2 ขอเอกสารออนไลน์ สำหรับขอทรานสคริป ใบรับรองสำคัญต่าง ๆคลิกที่นี่
บริการ 3 การขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาคลิกที่นี่
บริการ 4 รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่คลิกที่นี่
บริการ 5 ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรับสมัคร บริการสมัครเรียน บันทึกข้อมูลส่วนตัว ตอบปัญหา และชำระเงินค่าเทอมนักศึกษาใหม่
line id : cruadmission
บริการ 6 ขอพักการเรียน/รักษาสภาพออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรักษาสภาพคลิกที่นี่
บริการ 7 คำร้องลงทะเบียน/ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนคลิกที่นี่
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2564
 7.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071