เมนูหลัก

   
ข่าวประกาศ
   ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.ประชาสัมพันธ์ (ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) และนักศึกษาแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) เข้าร่วมอบรม "ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา"
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 17.40 น.
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93231359458?pwd=WHhCS1FxTj
Meeting ID: 932 3135 9458
Passcode: 123456

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2566
 2.การยื่นและรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 1/ 2565 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2565
 3.CRU ACAD App ครบ จบ ใน App เดียว (ด่วนที่สุด)
เริ่มใช้งานจริงวันที่ 18 เมษายน 2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2565
 4.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071