ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาใช้สำหรับนักศึกษารหัส 2552 ถึงปัจจุบัน
รหัสประจำตัวชื่อ  นามสกุล 
สถานภาพคณะ  
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน 

คำแนะนำ
1. กรอกรหัสนักศึกษาของตัวเอง กด ค้นหา*
2. ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 52 ให้ป้อน 52*
3. ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย สม ให้ป้อน สม*
4. ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีชื่อลงท้ายด้วย ชาย ให้ป้อน *ชาย

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code
ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาใช้สำหรับนักศึกษารหัส 2532-2551 คลิกที่นี่

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071
' ' ' '