ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบ Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่ 1/1

 

นักศึกษาที่สอบผ่านสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ โดย ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่นี่ โดยให้นักศึกษา กรอกรหัสประจำตัวเป็น 611* (ปกติ) และ ใส่ชื่อนักศึกษา*  (ใส่ * ติดชื่อนักศึกษา) นามสกุล กรอก * อย่างเดียว  ดังตัวอย่างข้างล่าง    จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก ที่ได้ แล้วมาอ่าน ขั้นตอนรายงานตัวคลิกที่นี่  ให้ละเอียด แล้วทำตามรายละเอียดที่บอกไว้

 

 

 

หรือค้นหารหัสนักศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยกด ctrl+F ในการค้นหา

                                                  

*      คณะศึกษาศาสตร์ 

ดูที่นี่  (.pdf)

*      คณะวิทยาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

*      คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูที่นี่   (.pdf)

*      คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)

*      วิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

ดูที่นี่  (.pdf)

 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด