ข่าวประชาสัมพันธ์
1.สมัครเรียน CRU ง่ายกว่าที่คิด(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   WANNASETE.S   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2567
2.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567(ด่วนมาก)


ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2566
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071