ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ส่งคลิป สำหรับรอบ 2 โควตา สาขาดนตรีสากล และ สาขา ดนตรีศึกษา ภาคปกติ
ส่งคลิป คลิกที่นี่
ประกาศโดย   WANNASETE.S   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2566
2.ส่งคลิป สำหรับสาขาดนตรีสากล ภาคนอกเวลาราชการ
ส่งคลิป คลิกที่นี่
ประกาศโดย   WANNASETE.S   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2566
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071