เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2564 ครั้งที่ 1 -6(ด่วนที่สุด)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 1 -6 รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 และขั้นตอนการรายงานตัว คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2563
 2.วิธีส่งข้อมูลของสาขาวิชา ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) (4 ปี) และ ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีสากล(ด่วนที่สุด)
 
1. ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีสากล (รอบ 2 โควตา และรอบ 4 รับตรงอิสระ) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Clip VDO แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสากลตามลิงค์ ต่อไปนี้ คลิกที่นี่
2. ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) (4 ปี) (รอบ 2 โควตา และรอบ 4 รับตรงอิสระ)ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Clip VDO แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสากลตามลิงค์ ต่อไปนี้ คลิกที่นี่
3. ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) ภาคนอกเวลาราชการ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Clip VDO แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสากลตามลิงค์ ต่อไปนี้ คลิกที่นี่
หมายเหตุ : เพลงบังคับตามลิงค์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2UoRrmB
 ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2563
 3.กำหนดการ TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 ส่ง portfolio ตามประกาศการรับสมัครคลิกที่นี่ หรือสามารถส่ง Portfolio online ได้ที่ คลิกที่นี่
2 พ.ย. 63 - 10 ก.พ. 64 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท ชำระได้ถึง 22 ก.พ. 2564
22 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
22 - 23 ก.พ. 64 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
27 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
22 ก.พ. - 2 มี.ค. 64 รายงานตัว ที่มหาวิทยาลัย /รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
 4.กำหนดการ TCAS64 รอบที่ 2 โควตา (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 
2 พ.ย. 63 - 5 เม.ย. 64 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท ชำระได้ถึง 9 เม.ย. 2564
7 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
9 เม.ย. 64 สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
10 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
10 - 11 พ.ค. 64 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
15 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
10 พ.ค. - 17 พ.ค. 64 รายงานตัว ที่มหาวิทยาลัย /รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
 5.สมัครเรียนภาคนอกเวลาราชการ (เรียนช่วงเย็น 17.30 เป็นต้นไป และวันอาทิตย์)(ด่วนมาก)
 
6 พ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 64 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท
เจ้าหน้าที่โทรติดต่อ สอบสัมภาษณ์
ทราบผลทันที ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิ.ย. 64 รายงานตัวออไลน์ คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
 6.กำหนดการ TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (ภาคปกติ)(ด่วนมาก)
 
2 พ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 64 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท
เจ้าหน้าที่โทรติดต่อ สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ (Video cal/ส่งคลิป)
แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิ.ย. 64 รายงานตัวที่ มหาวิทยาลัยรายงานตัวออนไลน์คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
 7.ขั้นตอนการสมัครเรียน(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2563

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071