เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัสปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                    
 
 Day/Time 
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์  ELCI2401, 121
ก5/3
(13:30-17:30)
 
อังคาร  ELCI4403, 121
ก5/2
(13:30-17:30)
 
 
พุธ
 
      
 
พฤหัสบดี
 
      
ศุกร์  ELEC4201, 101
ก5/3
(13:30-17:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับอาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงานเลขที่ 1000/8 ถ.ริมคลองสามเสน
อีเมลล์apichart.h@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์www.elecnet.chandra.ac.th

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071