เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้นปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  ELCI2101, 121
ก5/3
(08:30-11:30)
    ELEC4902, 101
ก6/4
(14:30-17:30)
     
อังคาร  ELEC3201, 101
ก5/3
(08:30-11:30)
    ELCI1101, 121
ก5/2
(14:30-17:30)
     
พุธ           ELCI1201, 221
ก5/2
(17:30-20:30)
  
พฤหัสบดี  ENGL3701, 129
ก6/4
(08:30-11:30)
       ELCI4402, 221
ก5/3
(17:30-21:30)
 
ศุกร์  ELEC4902, 101
ก6/4
(08:30-11:30)
           
อาทิตย์           ELCI1401, 221
ก5/3
(17:30-21:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับอาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงานเลขที่ 349/28 ถ.รัชดาภิเษก
อีเมลล์sampan9999@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์http://www.elecnet.chandra.ac.th/sampan

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7012 - 7017