| อย่าลืมเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันนะ | 1 - 3 มิ.ย 61 เท่านั้น |
     
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | TCAS รอบ 3 ( รับตรงร่วมกัน )
     
*** ประกาศผลคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม TCAS รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) คลิกที่นี่
1 คณะเกษตรและชีวภาพ คลิกที่นี่
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกที่นี่
3 คณะวิทยาการจัดการ คลิกที่นี่
4 คณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
5 วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก คลิกที่นี่
*** เว็บ ทปอ สำหรับ Clearing House วันที่ 1 - 3 มิ.ย. 61 คลิกที่นี่
*** ประกาศรายชื่อูผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และห้องสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มิ.ย. 61
*** สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มิ.ย. 61
*** ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าศึกษาต่อ วันที่ 12 มิ.ย. 61 16.30 น. เว็บมหาวิทยาลัย
*** ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าศึกษาต่อ วันที่ 14 มิ.ย. 61 16.30 น. เว็บ ทปอ
*** รายงานตัว 15 มิ.ย. 61 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     
top ↑