| อย่าลืมเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันนะ | 3 - 6 พ.ค. 61 เท่านั้น |
     
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | TCAS รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 1 และ รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 2
     
1 ประกาศผลคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม TCAS รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
2 ประกาศผลคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม TCAS รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่
3 วิธีการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ คลิกที่นี่
4 ค้นหารหัส(Password)สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้สำหรับยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 3 - 6 พ.ค. 61 คลิกที่นี่
5 เว็บไซด์ของ ทปอ. เปิดยืนยันสิทธิ์วันที่ 3 - 6 พ.ค. 61 คลิกที่นี่
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 พ.ค. 61 คลิกที่นี่
7 รายงานตัว 18 พ.ค. 61
     
top ↑