ประกาศผล วันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 19.00 น.
TCAS Portfolio รอบ 1/2 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | อย่าลืมเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันนะ
     
1 ประกาศผลคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คลิกที่นี่
2 วิธีการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ คลิกที่นี่
3 รหัส(Password)สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้สำหรับยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซด์ของ ทปอ. คลิกที่นี่
4 เว็บไซด์ของ ทปอ. คลิกที่นี่
     
top ↑