TCAS รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 1 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | อย่าลืมเข้าไปยืนยันสิทธิ์กันนะ
     
1 ประกาศผลคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม TCAS รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
2 วิธีการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ คลิกที่นี่
3 ค้นหารหัส(Password)สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้สำหรับยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 3 - 6 พ.ค. 61 คลิกที่นี่
4 เว็บไซด์ของ ทปอ. เปิดยืนยันสิทธิ์วันที่ 3 - 6 พ.ค. 61 คลิกที่นี่
     
top ↑