ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 2/2562 (ด่วนที่สุด)
คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 18 มีนาคม 2563
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 20 มีนาคม 2563
- ขอใบผลการเรียนแบบสำเร็จการศึกษา 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 2/2562 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2563
 2. การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนที่สุด)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
 3.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555
เลื่อนอ่านสักนิด