ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 3/2562 (ครั้งที่ 2) (ด่วนที่สุด)
คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 28 ตุลาคม 2563
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 30 ตุลาคม 2563
- ขอทรานสคริปได้ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 3/2562 ครั้งที่ 2 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 ตุลาคม 2563
 2.แจ้งประเมินผู้สอนออนไลน์ เทอม 3/2562 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถเริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 63
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2563
 3.แก้ไขเกรด I,FM ออนไลน์ เทอม 1/2562-3/2562 (ด่วนที่สุด)
สำหรับการแก้เกรดแก้ I, FM ออนไลน์ เทอม 1/2562-3/2562 สามารถแก้ไขและส่ง control code ได้ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 63 หากหลังจากนี้ เกรดจะปรับ จาก I, FM เป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2563
 4. การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนที่สุด)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2558
 5.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555
เลื่อนอ่านสักนิด