ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.ประกาศเรื่องการแจ้งสำเร็จการศึกษาปะจำเดือน (ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก เดือนสิงหาคม จะมีการสำเร็จการศึกษาของเทอม 3/2560 จึงจะไม่เปิดระบบ ประจำเดือน จะเปิดระบบอีกครั้ง 1 -10 เดือนกันยายน 2561
ประกาศโดย   งานทะเบียนละประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2561
 2.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 3/2560 (ด่วนที่สุด)
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 15 สิงหาคม 2561
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 16 สิงหาคม 2561
- ขอทรานสคริปท์ได้ 17 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 17 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 3/2560 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2561
 3.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 2/2560 (ด่วนที่สุด)
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 20 มิถุนายน 2561
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 21 มิถุนายน 2561
- ขอทรานสคริปท์ได้ 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 22 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน 2/2560 คณะจะต้องคีย์ Control code และนักศึกษาคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2561
 4.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2560 (ด่วนที่สุด)
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2560
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 25 ตุลาคม 2560
- ขอทรานสคริปท์ได้ 27 ตุลาคม 2560
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 16 พฤศจิกายน 2560
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 17 พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะต้องคีย์ Control code และคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2560 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2560
 5.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา เดือนตุลาคม 2560 (ด่วนที่สุด)
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 1 - 10 กันยายน 2560
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 27 กันยายน 2560
- ขอทรานสคริปท์ได้ 28 กันยายน 2560
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 19 ตุลาคม 2560
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 20 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนตุลาคม 2560 จะต้องคีย์ Control code และคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 1 - 10 กันยายน 2560 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2560
เลื่อนอ่านสักนิด