ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2560 (ด่วนที่สุด)
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2560
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 25 ตุลาคม 2560
- ขอทรานสคริปท์ได้ 27 ตุลาคม 2560
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 16 พฤศจิกายน 2560
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 17 พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤศจิกายน 2560 จะต้องคีย์ Control code และคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2560 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2560
 2.การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา เดือนตุลาคม 2560 (ด่วนที่สุด)
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 1 - 10 กันยายน 2560
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 27 กันยายน 2560
- ขอทรานสคริปท์ได้ 28 กันยายน 2560
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 19 ตุลาคม 2560
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 20 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในเดือนตุลาคม 2560 จะต้องคีย์ Control code และคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 1 - 10 กันยายน 2560 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2560
เลื่อนอ่านสักนิด