เมนูหลัก

   
ข่าวประกาศ
   ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1.การยื่นและรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 3/ 2565 ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2566
 2.แจ้งนักศึกษาปี 1 รหัส 66 ที่ยังไม่ได้ยื่นใบแสดงผลการเรียนแบบสำเร็จการศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปี 1 รหัส 66 ที่ยังไม่ได้ยื่นใบแสดงผลการเรียนแบบสำเร็จการศึกษา ขอให้อัพโหลดไฟล์เอกสาร ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2566 ผ่านระบบบริการการศึกษา คลิกที่นี่
หมายเหตุ: หากไม่ยื่นตามระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถลงทะเบียนเทอม 2/2566 ได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2566
 3.ขั้นตอนการขอรับปริญญาบัตร (สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) (ด่วนที่สุด)
ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
แบบฟอร์มขอรับใบปริญญาบัตร ดูที่นี่
ติดตามเลขพัสดุการจัดส่งใบปริญญาบัตร ดูที่นี่
สำหรับบัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 19 มกราคม 2566 เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2565
 4.ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบ (ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการส่งเกรดออนไลน์และการแสดงเกรดในระบบดูที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2555
 5.CRU ACAD App ครบ จบ ใน App เดียว (ด่วนมาก)
เริ่มใช้งานจริงวันที่ 18 เมษายน 2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2565
 6.คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์
นักศึกษาสามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้ที่นี่Download File
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2552

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071