เปิดให้คีย์คำร้องขอจบได้วันที่ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป (นักศึกษาเทอมสุดท้ายสามารถคีย์คำร้องได้โดยไม่ต้องรอเกรด)
  ประกาศรายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ ภาคนอกเวลา ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่


รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
      หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่


เข้าสู่เว็บไซด์