เปิดให้คีย์คำร้องขอจบได้วันที่ 16 เมษายน 2557 (13.00 น.) - 21 พฤษภาคม 2557 (23.00 น.) (สำหรับสำเร็จการศึกษา เทอม 3/2556)
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่


รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
      หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่


เข้าสู่เว็บไซด์