เปิดให้คีย์คำร้องขอจบได้วันที่ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป (นักศึกษาเทอมสุดท้ายสามารถคีย์คำร้องได้โดยไม่ต้องรอเกรด)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคนอกเวลาและภาคปกติ (สำรอง) ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา 3/2556 คีย์ใบขอสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
  • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

  • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

  • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

  • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที 22 สิงหาคม 2557    รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
          หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่