เปิดให้คีย์คำร้องขอจบของผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน - 4 สิงหาคม 2558
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 2/2557
 • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

 • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 11 มิถุนายน 2558

 • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 18 มิถุนายน 2558

 • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที่ 19 มิถุนายน 2558

  หมายเหตุ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเทอม 2/2557 เกรดต้องเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และ ส่งใบขอสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
  รายชื่อนักศึกษากองทุนกู้ยืมที่มียอดค้างชำระ ติดต่อกองคลัง ด่วนที่สุด(Update 21/04/58) คลิกที่นี่
  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา (Update 28/04/58) คลิกที่นี่
        หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่