นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาเทอม 2/2558 เปิดให้คีย์คำร้องขอจบของผู้สำเร็จการศึกษาถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559(สายครู 5 ปี),ถึง 23 พฤษภาคม 2559 (ไม่ใช่สายครู 5 ปี)
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา 1/2558(เพิ่มเติม)
 • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

 • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ ววันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

 • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

 • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

  หมายเหตุ 1. เป็นการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษารอบสุดท้ายของนักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2559

  แบบฟอร์มคีย์รายวิชาในหลักสูตร 59 (Update 26/01/59) คลิกที่นี่
  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา (Update 26/01/59) คลิกที่นี่
        หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่