นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาเทอม 3/2557 เปิดให้คีย์คำร้องขอจบของผู้สำเร็จการศึกษาถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2558
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 3/2557
  • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 27 สิงหาคม 2558

  • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

  • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 17 กันยายน 2558

  • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที่ 18 กันยายน 2558

    รายชื่อนักศึกษากองทุนกู้ยืมที่มียอดค้างชำระ ติดต่อกองคลัง ด่วนที่สุด(Update 21/04/58) คลิกที่นี่
    รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา (Update 24/09/58) คลิกที่นี่
          หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่