ปิดให้คีย์คำร้องขอจบของผู้สำเร็จการศึกษา จะเปิดอีกครั้ง วันที่ 1 เมษายน 2558
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา (เฉพาะ ค.บ. 5 ปี และค้างรุ่นที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)
  • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 17 มีนาคม 2558

  • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 20 มีนาคม 2558

  • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 19 มีนาคม 2558

  • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที 20 มีนาคม 2558

    นักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password เพื่อใช้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา (Update 20/01/58) คลิกที่นี่
          หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่