เปิดให้คีย์คำร้องขอจบของผู้สำเร็จการศึกษา 1/2557 และเทอม 2/2557 (สำหรับ ค.บ. 5 ปี) ถึง 16 มีนาคม 2558
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา 1/2557
 • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 29 มกราคม 2558

 • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 30 มกราคม 2558

 • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

 • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที 20 กุมภาพันธ์ 2558

  หมายเหตุ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสิ้นภาคเรียนที่ 1/2557 ต้องมีเกรดเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 จึงจะมีสิทธิเข้ารับปริญญาในปี 2558
  นักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password เพื่อใช้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา (Update 20/01/58) คลิกที่นี่
        หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่