เปิดให้คีย์คำร้องขอจบได้วันที่ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป (นักศึกษาเทอมสุดท้ายสามารถคีย์คำร้องได้โดยไม่ต้องรอเกรด)
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา 3/2556
 • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 24 กันยายน 2557

 • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 25 กันยายน 2557

 • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 16 ตุลาคม 2557

 • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที 17 ตุลาคม 2557

  รายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ ติดต่อกองคลัง ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการด่วน คลิกที่นี่
  รหัสนักศึกษาต่อไปนี้ ขอให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 คลิกที่นี่
  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
        หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่