เปิดให้คีย์คำร้องขอจบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ตุลาคม 2557 และส่งใบคำร้องพร้อมรูปถ่ายชุดครุย 2 ฉบับ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 2 ภายในเวลา 19.00 น. เท่านั้น (เฉพาะนักศึกษาี่ที่จะสำเร็จวันที่ 20 ตุลาคม 2557)
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา 1/2557
 • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

 • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

 • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

 • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที 21 พฤศจิกายน 2557

  การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา 3/2556
 • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 24 กันยายน 2557

 • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 25 กันยายน 2557

 • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

 • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที 31 ตุลาคม 2557

  รายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ ติดต่อกองคลัง ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการด่วน คลิกที่นี่
  รหัสนักศึกษาต่อไปนี้ ขอให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 คลิกที่นี่
  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
        หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่