เปิดให้คีย์คำร้องขอจบได้วันที่ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป (นักศึกษาเทอมสุดท้ายสามารถคีย์คำร้องได้โดยไม่ต้องรอเกรด)
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา 3/2556
  • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

  • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

  • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

  • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที 22 สิงหาคม 2557

    รายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ ติดต่อกองคลัง ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการด่วน คลิกที่นี่

    รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
          หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่