newchandralogo

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบ 3 โควตา  และ ทุนเอราวัณ

 

 

 

 

 

 

หรือค้นหารหัสนักศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

รอบ 3 รับตรงร่วมกัน   

คณะเกษตรและชีวภาพ

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะศึกษาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะวิทยาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูที่นี่   (.pdf)

คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)

วิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

ดูที่นี่  (.pdf)

 

ทุนเอราวัณ

 

ทุนเอราวัณ

ดูที่นี่  (.pdf)