newchandralogo

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบ 2 โควตา  และ รอบโควตาพิเศษครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

หรือค้นหารหัสนักศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

รอบ 2 โควตา    

คณะเกษตรและชีวภาพ

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะศึกษาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะวิทยาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูที่นี่   (.pdf)

คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)

วิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

ดูที่นี่  (.pdf)

 

รอบ 2 โควตาพิเศษ ครั้ง 3

 

คณะเกษตรและชีวภาพ

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะวิทยาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูที่นี่   (.pdf)

คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)