ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ะเภทรับตรง รอบที่ 3

 

1.  นักศึกษาที่สอบผ่านสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ โดย ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่นี่ โดยให้นักศึกษา กรอกรหัสประจำตัวเป็น 601* (ปกติ) และ ใส่ชื่อนักศึกษา*  (ใส่ * ติดชื่อนักศึกษา) นามสกุล กรอก * อย่างเดียว  ดังตัวอย่างข้างล่าง    จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก ที่ได้ แล้วมาอ่าน ขั้นตอนรายงานตัวคลิกที่นี่  ให้ละเอียด แล้วทำตามรายละเอียดที่บอกไว้

 

 

 

หรือค้นหารหัสนักศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

                                                 

*  คณะศึกษาศาสตร์ 

ดูที่นี่  (.pdf)

*  คณะวิทยาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

*  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูที่นี่   (.pdf)

*  คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)

 

 

2. สาขาวิชาต่อไปนี้มีจํานวนนักศึกษาไม่ครบพอจัดการศึกษาได้  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสาขาวิชามีดังนี้ 

 

1.     ค.บ. 5 ปี สาชาวิชาฟิสิกส์   คลิกที่นี่

                     

หมายเหตุ     1. นักศึกษาสามารถแสดงความจำนงในการเปลี่ยนสาขาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2                           

2. นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องของเงินคืน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

                  3. เอกสารที่ต้องนำมาในการขอเปลี่ยนสาขา/ ขอคืนเงิน

                           - สำเนาบัตรประชาชน

                           - สำเนาบัตรประจำตัวสอบ