ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

 

ประเภทภาคนอกเวลาราชการ

 

 

นักศึกษาที่สอบผ่านสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ โดย ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่นี่ โดยให้นักศึกษา กรอกรหัสประจำตัวเป็น 602* และ ใส่ชื่อนักศึกษา*  (ใส่ * ติดชื่อนักศึกษา) นามสกุล กรอก * อย่างเดียว  ดังตัวอย่างข้างล่าง

 

 

    จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก ที่ได้ แล้วมาอ่าน ขั้นตอนรายงานตัวคลิกที่นี่  ให้ละเอียด แล้วทำตามรายละเอียดที่บอกไว้

 

 

 

หรือค้นหารหัสนักศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

               

ภาคนอกเวลาราชการ

                   

 

* คณะศึกษาศาสตร์ 

ดูที่นี่  (.pdf)

* คณะวิทยาศาสตร์

ดูที่นี่  (.pdf)

* คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูที่นี่   (.pdf)

* คณะวิทยาการจัดการ

ดูที่นี่  (.pdf)