เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 1 พ.ค. 2563 8:30 น.25 พ.ค. 2563 23:00 น.
    -  ชั้นปี 41 พ.ค. 2563 8:30 น.4 พ.ค. 2563 23:00 น.
    -  ชั้นปี 35 พ.ค. 2563 8:30 น.8 พ.ค. 2563 23:00 น.
    -  ชั้นปี 29 พ.ค. 2563 8:30 น.12 พ.ค. 2563 23:00 น.
    -  ชั้นปี 113 พ.ค. 2563 8:30 น.16 พ.ค. 2563 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม19 พ.ค. 2563 8:30 น.25 พ.ค. 2563 23:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 19 พ.ค. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 21:30 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 1 พ.ค. 2563 8:30 น.1 มิ.ย. 2563 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 1 พ.ค. 2563 8:30 น.25 พ.ค. 2563 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 26 พ.ค. 2563 8:30 น.1 มิ.ย. 2563 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)2 มิ.ย. 2563 8:30 น.6 ก.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา19 พ.ค. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 16:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน13 ก.ค. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ที่ (5 ก.ค.63) ไปเรียนในวันเสาร์ที่11 ก.ค. 2563 8:30 น.11 ก.ค. 2563 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (6 ก.ค.63) ไปเรียนในวันอังคารที่14 ก.ค. 2563 8:30 น.14 ก.ค. 2563 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค16 ก.ค. 2563 8:00 น.22 ก.ค. 2563 21:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคเรียน19 พ.ค. 2563 8:30 น.30 ก.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคเรียน19 พ.ค. 2563 8:30 น.30 ก.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ก.ค. 2563 8:30 น.30 ก.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน30 ก.ค. 2563 8:30 น.30 ก.ค. 2563 23:00 น.
    -  วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา30 ก.ค. 2561 8:30 น.30 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา19 พ.ค. 2563 8:30 น.30 ก.ค. 2563 16:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071