เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.กำหนดการ TCAS62 รอบที่ 1 Portfolio (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 
1 - 15 ธ.ค. 61 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท ชำระได้ถึง 30 มกราคม 2562
28 ม.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
30 - 31ม.ค. 62 ยืนยันสิทธิ์ ที่ mytcas.com
6 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
8 ก.พ. 62 รายงานตัว
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2561
 2.ขั้นตอนการสมัครเรียน(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2561
 3.สมัครเรียนภาคนอกเวลาราชการ(ด่วนที่สุด)
 
1 ธ.ค. 61 -10 ก.ค. 62 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท
12 ก.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
14 ก.ค. 62 สอบสัมภาษณ์
19 ก.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
21 ก.ค. 62 รายงานตัว
 ผู้สมัครสามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ได้โดยมหาวิทยาลัยฯมีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการผู้สมัคร ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2561

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071