ข่าวประชาสัมพันธ์
1.กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 3 (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • สมัครออนไลน์ : 16 มิ.ย. - 10 ก.ค. 65 (ปิดระบบ 12.00 น.) คลิกที่นี่

 • สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่

 • หมายเหตุ: 1.มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรับรอบ 4 ในบางสาขา หากจำนวนรับในรอบก่อนหน้าเต็มแล้ว
  2.ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา VideoClipคลิกที่นี่
  3 สมัครสาขาวิชาพลศึกษา รอบรับตรงอิสระ รอสอบปฏิบัติตรวจสอบคลิกที่นี่
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2565
  2.กำหนดการ TCAS65 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ รอบ 4 ครั้งที่ 2 (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 16 มิ.ย. 65 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่นี่

 • ยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 2 : 18 - 19 มิ.ย. 65 ที่ mytcas.com (ทปอ)คลิกที่นี่ ที่ มหาวิทยาลัยคลิกที่นี่

 • รายงานตัวออนไลน์ : ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 65 คลิกที่นี่

  หมายเหตุ: 1.มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดรับรอบ 4 ในบางสาขา หากจำนวนรับในรอบก่อนหน้าเต็มแล้ว
  2.ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา , ค.บ. 4 ปี ดนตรีสากลศึกษา VideoClipคลิกที่นี่
  3 สมัครสาขาวิชาพลศึกษา รอบรับตรงอิสระ รอสอบปฏิบัติตรวจสอบคลิกที่นี่
  ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2565
  3.รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก)
  บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่
  ปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
  รายละเอียดหลักสูตร

  ปริญญาโท
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  รายละเอียดหลักสูตร

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
  รายละเอียดหลักสูตร

  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  รายละเอียดหลักสูตร

  4. หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
  รายละเอียดหลักสูตร

  ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ คลิกที่นี่

  สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9425800 ต่อ 1901 เวลาราชการ หรือแชทแฟนเพจบัณฑิตวิทยาลัย

  ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2564
  4.ขั้นตอนการสมัครเรียน
  ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2563
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071