เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.กำหนดการ TCAS63 รอบที่ 2 โควตา (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 
6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท ชำระได้ถึง 22 เม.ย. 2563
27 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
08 เม.ย. 63 เวลา 8.30 น. สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
22 เม.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคลิกที่นี่
22 - 23 เม.ย. 63 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
27 เม.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
01 พ.ค. 63 รายงานตัว
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2563
 2.กำหนดการ TCAS63 รอบที่ 1 Portfolio (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 ส่ง portfolio ตามประกาศการรับสมัครคลิกที่นี่ หรือสามารถส่ง Portfolio online ได้ที่ คลิกที่นี่
2 - 16 ธ.ค. 62 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท ชำระได้ถึง 30 มกราคม 2563
30 ม.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคลิกที่นี่
30 - 31ม.ค. 63 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
4 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
7 ก.พ. 63
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2562
 3.รับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนมาก)
 รับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563คลิ๊กที่นี่
 ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2563
 4.ขั้นตอนการสมัครเรียน
 
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2561

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071