เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 1 รอบสมัครระหว่างวันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2563 และขั้นตอนการรายงานตัว คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2563
 2.วิธีส่งข้อมูลของสาขาวิชา ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) (4 ปี) และ ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีสากล(ด่วนที่สุด)
 เฉพาะ รอบ Portfolio
1. ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีสากล ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Clip VDO แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสากลตามลิงค์ ต่อไปนี้ https://forms.gle/3nqWcja6r4qxGHwG7
2. ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) (4 ปี) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Clip VDO แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสากลตามลิงค์ ต่อไปนี้ https://forms.gle/nKcsTH94DqJ1raZi9
หมายเหตุ : เพลงบังคับตามลิงค์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2UoRrmB
 ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2563
 3.กำหนดการ TCAS64 รอบที่ 2 โควตา (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 
2 พ.ย. 63 - 5 เม.ย. 64 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท ชำระได้ถึง 9 เม.ย. 2564
7 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
9 เม.ย. 64 สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
10 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
10 - 11 พ.ค. 64 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
15 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
10 พ.ค. - 17 พ.ค. 64 รายงานตัว ที่มหาวิทยาลัย /รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
 4.กำหนดการ TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
 ส่ง portfolio ตามประกาศการรับสมัครคลิกที่นี่ หรือสามารถส่ง Portfolio online ได้ที่ คลิกที่นี่
2 พ.ย. 63 - 10 ก.พ. 64 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท ชำระได้ถึง 22 ก.พ. 2564
22 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
22 - 23 ก.พ. 64 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
27 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
22 ก.พ. - 2 มี.ค. 64 รายงานตัว ที่มหาวิทยาลัย /รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
 5.กำหนดการ TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (ภาคปกติ)(ด่วนมาก)
 
2 พ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 64 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท
เจ้าหน้าที่โทรติดต่อ สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ (Video cal/ส่งคลิป)
แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิ.ย. 64 ที่ http://reg.chandra.ac.th/registrar/login_new.asp รายงานตัวที่ มหาวิทยาลัยรายงานตัวออนไลน์
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
 6.ขั้นตอนการสมัครเรียน(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2563

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071