ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ส่ง PORTFOLIO(ด่วนที่สุด)
รอบที่1 สามารถส่ง Portfolio online ภายใน 25 มกราคม 2567 เวลา 23.00 น. ได้ที่ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2566
2.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567(ด่วนมาก)


ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2566
3.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประกาศนียบัตรวิชา สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566
ขั้นตอนการสมัครเรียน ป.บัณฑิต คลิกที่นี่

ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2566
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071