ข่าวประชาสัมพันธ์
1.มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ตามประกาศเดิมมีการสอบสัมภาษณ์วันที่ 9 เม.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสัมภาษณ์ โดยขอให้ผู้สมัครรอการติดต่อจากคณะ ยกเว้นสาขาพลศึกษา ให้ทำตามประกาศด้านล่าง ดนตรีสากล และดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)ให้ทำตามประกาศด้านล่าง
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2564
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2564 ครั้งที่ 1 -10(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 1 -10 รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 25 มีนาคม 2564 และขั้นตอนการรายงานตัว คลิกที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2564
3.วิธีส่งข้อมูลของสาขาวิชา ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) (4 ปี) และ ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีสากล(ด่วนที่สุด)

1. ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีสากล (รอบ 2 โควตา และรอบ 4 รับตรงอิสระ) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Clip VDO แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสากลตามลิงค์ ต่อไปนี้ คลิกที่นี่
2. ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) (4 ปี) (รอบ 2 โควตา และรอบ 4 รับตรงอิสระ)ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Clip VDO แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสากลตามลิงค์ ต่อไปนี้ คลิกที่นี่
3. ดศ.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) ภาคนอกเวลาราชการ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบ Clip VDO แสดงความสามารถทางด้านดนตรีสากลตามลิงค์ ต่อไปนี้ คลิกที่นี่
หมายเหตุ : เพลงบังคับตามลิงค์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2UoRrmB
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประเมินผล   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2563
4.กำหนดการ TCAS64 รอบที่ 2 โควตา (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
2 พ.ย. 63 - 5 เม.ย. 64 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท ชำระได้ถึง 9 เม.ย. 2564
เจ้าหน้าที่โทรติดต่อ สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ (Video call/ส่งคลิป ) เฉพาะพลศึกษา ดนตรีสากล และดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
10 - 11 พ.ค. 64 ยืนยันสิทธิ์ ที่ https://student.mytcas.com/th วิธีเข้ายืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
15 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่
10 พ.ค. - 17 พ.ค. 64 รายงานตัว ที่มหาวิทยาลัย /รายงานตัว ออนไลน์คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
5.สมัครเรียนภาคนอกเวลาราชการ (เรียนช่วงเย็น 17.30 เป็นต้นไป และวันอาทิตย์)(ด่วนมาก)
6 พ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 64 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท
เจ้าหน้าที่โทรติดต่อ สอบสัมภาษณ์
ทราบผลทันที ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิ.ย. 64 รายงานตัวออนไลน์ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
6.กำหนดการ TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (ภาคปกติ)(ด่วนมาก)
2 พ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 64 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท
เจ้าหน้าที่โทรติดต่อ สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ (Video cal/ส่งคลิป) เฉพาะพลศึกษา ดนตรีสากล และดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิ.ย. 64 รายงานตัวที่ มหาวิทยาลัยรายงานตัวออนไลน์คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2563
7.ขั้นตอนการสมัครเรียน(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2563
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071
Powered by Vision Net, 1995 - 2019  Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071