เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศการรับสมัครรอบ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 3(ด่วนที่สุด)
 
รายละเอียดคลิกที่นี่
 • รับสมัคร 16 มิ.ย - 19 ก.ค. 62 ที่ศูนย์รับสมัคร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • สอบสัมภาษณ์ หรือปฏิบัติ ในวันสอบ
 • รายงานตัวในวันสอบ หรือ กรณีผ่อนผันรายงานตัวในวันถัดไป 1 วัน ยกเว้นวันเสาร์
 • ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว รายละเอียดตามลิงก์นี้ http://reg.chandra.ac.th/registrar/download/ภาคปกติ.pdf
  ** รับจำนวนจำกัด หากสาขาวิชาครบตามจำนวนจะไม่เปิดรับสาขานั้นทันที
  **หากสาขาใดมีจำนวนนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การปิดสาขานั้น
  **ไม่เข้าร่วม TCAS
 • สาขาที่เปิดรับ ตามลิงก์นี้ https://bit.ly/2F9fc9o
 •  ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2562
   2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 5 รับตรงอิสระครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบที่ 5 รับตรงอิสระครั้งที่ 2คลิกที่นี่
   ประกาศโดย   งานประมวผล   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2562
   3.กำหนดการ TCAS62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2 (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
   
  23 พ.ค - 10 มิ.ย. 62 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท ชำระได้ถึง 12 มิ.ย. 2562ประกาศคลิกที่นี่
  11 มิ.ย. 62 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
  12 มิ.ย. 62 สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
  14 มิ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์
  14 มิ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
  14 - 26 มิ.ย. 62 รายงานตัว
   ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2562
   4.สมัครเรียนภาคนอกเวลาราชการ (เรียนช่วงเย็น 17.30 - 21.00 น. จ-พฤ และอาจมีวันอาทิตย์ แล้วแต่ตารางสอน)(ด่วนที่สุด)
   
  1 ธ.ค. 61 -10 ก.ค. 62 สมัครออนไลน์(สมัครที่เมนูซ้ายมือ)/ชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท
  12 ก.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  14 ก.ค. 62 สอบสัมภาษณ์
  19 ก.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
  21 ก.ค. 62 รายงานตัว
   ผู้สมัครสามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ได้โดยมหาวิทยาลัยฯมีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการผู้สมัคร ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
   ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2562
   5.ขั้นตอนการสมัครเรียน(ด่วนที่สุด)
   
   ประกาศโดย   งานประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2561

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071