# ยินดีต้อนรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 
  แนะนำสำนักสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7012 - 7017